Infekcijske bolezni

Infekcijske bolezni povzročajo patogeni organizmi, to so virusi, bakterije, glive, protozoa in paraziti. Povzročajo nastanek in razvoj bolezni pri živalih in pri človeku. Te bolezni imenujemo tudi nalezljive bolezni, ker se prenašajo z ene osebe na drugo ali z ene vrste na drugo.

Te bolezni se prenašajo z neposrednim stikom z obolelim oziroma s prenosom telesnih tekočin, s tekočino ali hrano, okuženimi predmeti ali po zraku, to je kapljično.

Za preprečevanje infekcijskih bolezni je treba upoštevati higienske standarde.