Zdravila na recept in cepiva

Največji del našega poslovanja je namenjen  razvoju in proizvodnji zdravil, izdanih na recept in cepiv. Izdelujemo zdravila na številnih terapevtskih področij in več kot 30 cepiv.

Naša zdravila na recept vključujejo zdravljenje astme, kronične obstruktivne bolezni (KOPB), HIV/AIDS, malarije, depresije, migrene, lupusa, bolezni kože, bolezni srca in ožilja, benigne hiperplazije prostate in prebavne motnje.

Naš proizvodni program v Sloveniji vsebuje cepiva za otroke in odrasle proti pnevmokokom, ošpicam, mumpsu, noricam, humanim papiloma virusom (HPV), hepatitisu A in B, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, Haemophilus influenzae tipa b, rdečke, klopnemu meningitisu, rotavirusu in meningokoku.

Uspešno napredujemo tudi pri kliničnih raziskavah astme, KOPB, malarije, aidsa, revmatoidnega artritisa, shizofrenije, Alzheimerjeve bolezni, depresije, osteoporoze, vnetne bolezni črevesja in številnih vrst raka.

Naši izdelki so v posameznih državah v različnih fazah odobritve, zato lahko v vseh še niso na voljo.

Na dan 2. marec 2015 je družba GSK objavila novico, da je z družbo Novartis zaključila tridelno transakcijo, ki vključuje naša področja zdravil brez recepta, cepiv in onkoloških zdravil.

  • Družbi GSK in Novartis sta povezali področji zdravil brez recepta in zdravil v prosti prodaji, da bi oblikovali novo družbo, ki se imenuje GSK Consumer Healthcare.
  • Družba GSK je prevzela portfelj cepiv družbe Novartis, vendar posel ne vključuje cepiv proti gripi.
  • Družba Novartis je prevzela portfelj onkoloških zdravil družbe GSK ter z njim povezane dejavnosti raziskav in razvoja.

Posel je družbi GSK omogočil, da bistveno okrepi dve ključni poslovni dejavnosti – področje cepiv in zdravil brez recepta – s širšo paleto proizvodov in osredotočenostjo na posamezna področja, lahko dosežemo višjo vrednost za delničarje ter zagotovimo dolgoročne koristi za bolnike in potrošnike.

V skladu z Zakonom o zdravilih in Pravilnikom o oglaševanju zdravil laični javnosti ne moremo razkriti informacij o navodilih za uporabo naših zdravil na recept.