Razvoj zaposlenih

Predani smo nagrajevanju, razvijanju in ohranjanju talentov. Z vami bomo delili tudi odgovornost za vašo kariero in razvoj. Vedno boste imeli na razpolago priložnosti in vaš vodja vam bo pomagal določiti in izpolniti pričakovanja glede osebnega in strokovnega razvoja.

Predstavljamo nekaj možnosti, kako bomo skupaj z vami skušali čim bolje razviti vaš potencial.

Periodični razvojni pogovori z zaposlenimi

Formalni pogovori potekajo trikrat na leto. Zaposleni skladno s poslovnim načrtom podjetja in oddelka skupaj s svojim vodjem določi cilje za tekoče leto. Obenem se s svojim vodjem pogovorita o razvoju in kariernih aspiracijah ter sestavita osebni razvojni načrt zaposlenega.

V sredini leta vodja in zaposleni pregledata napredek pri doseganju ciljev. V tem obdobju se prilagodijo obstoječi cilji za drugo polovico leta v skladu s potrebami spreminjajočega se okolja in organizacije. Ta pogovor je hkrati tudi odlična priložnost za izmenjavo odprtih in poštenih povratnih informacij, ki je pogoj za kakovosten pogovor o razvoju zaposlenega.

Ob koncu leta vodja in zaposleni ocenita izpolnitev ciljev in delovno uspešnost zaposlenega v tekočem letu. Uspešnost dela vpliva na rast njegovega osebnega dohodka in na izplačilo bonusa.

Včasih je treba nekaj časa, da oboji, zaposleni in vodje, spoznajo večplastne koristi rednih razvojnih pogovorov. Ključna je obojestranska odprta komunikacija. Hkrati tudi opažamo, da z razvojnimi pogovori gradimo dobre odnose med zaposlenimi in vodji. Menimo, da k temu pripomorejo tudi neformalni pogovori, ti pri nas potekajo vsak dan.

myLearning

Je orodje, ki omogoča našim zaposlenim, da izpopolnjujejo svoje znanje in se izobražujejo tudi po spletu.

Izobraževanje in povratne informacije

Pri vseh zaposlenih spodbujamo stalno izobraževanje in sprejemanje povratnih informacij. Zaposleni ima na voljo različno formalno in neformalno izobraževanje, vključno s celovitim zbiranjem povratnih informacij in zunanjim izobraževanjem.

Razvoj na delovnem mestu

Razvoj na delovnem mestu je eden izmed ciljev našega poslovanja. Priložnosti za zahtevne naloge in projekte, začasne premestitve in dostop do naše podatkovne baze prostih delovnih mest na drugih področjih so samo nekatera izmed orodij, ki so na voljo zaposlenim.