Kontakt

Z vašimi vprašanji in željami po informacijah se lahko obrnete na sedež družbe GlaxoSmithKline v Sloveniji:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

GSK d.o.o., Ljubljana
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 25 00

Telefon: 01 2802 500 – Pharma
Telefon: 01 2802 585 – CHC/OTC (izdelki široke potrošnje)

Stiki za medije

Novinarji se lahko v Sloveniji obrnete na:

Zdravila na recept in cepiva (Pharmaceuticals)

GSK Zdravila na recept in cepiva (Pharmaceuticals) Contact Zdravila na recept in cepiva (Pharmaceuticals)

Tel: pref +386 1 280 25 00

Izdelki za osebno zdravstveno nego (Consumer Healthcare)

GSK Izdelki za osebno zdravstveno nego (Consumer Healthcare) Contact Izdelki za osebno zdravstveno nego (Consumer Healthcare)

Tel: pref +386 1 280 25 85

Poročanje neželenega učinka

ZDRAVILA

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom »ime zdravila«, poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17), na način kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco na naslov Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, faks: +386 (0)8 2000 510, ali na e-naslov: h-farmakovigilanca@jazmp.si.

CEPIVA

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki se nanašajo na uporabo cepiva “ime cepiva”, poročate Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), v skladu s Pravilnikom o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju (Uradnji list RS, št. 24/17), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.nijz.si. V skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini  (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17) zdravstveni delavec o domnevnih neželenih učinkih zdravil poroča tudi nacionalnemu centru za farmakovigilanco na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. 

▼V kolikor se za zdravilo izvaja dodatno spremljanje varnosti, to označuje navzdol obrnjen črn trikotnik. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Sami lahko k temu prispevate s poročanjem o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila.

Informacije o zasebnosti

Izjava o varovanju zasebnosti

Če želite v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov uveljavljati katero koli od svojih osebnih pravic, vezano na GSK uporabite naslednji elektronski naslov: SI.CPA@gsk.com.