Izjava JAZMP

Spoštovani,

V zvezi s trženjem zdravila Wellbutrin vam kot odziv na vašo poizvedbo sporočamo, da v interesu zagotavljanja dostopnosti zdravila pacientom v tarčni populaciji JAZMP do nadaljnjega  ne uvaja posebnih regulatornih oz. nadzorstvenih ukrepov iz svoje pristojnosti, ki bi neposredno vplivali na dostopnost tega zdravila na trgu v zvezi z aktualno situacijo v javnosti.  JAZMP meni, da je v interesu varovanja javnega zdravja, da se dostopnost zdravila za to tarčno populacjio v R Slovenji ohrani. V zvezi s tem smo že prejeli tudi stališča medicinske stroke na terciarni ravni, ki se zavzemajo za ta cilj.

Pričakujemo, da nas tudi vi sproti obveščate o relevantnih informacijah v zvezi z prisotnostjo in uporabo tega zdravila v RS in v EU, ki so kakorkoli povezane z medijsko povzročenim zapletom v zvezi z zdravili z bupropionom. 

V zvezi z vašo poizvedbo v zadevi bupropion vas tudi  obveščamo, da  MZ in JAZMP pripravljata izjavo za javnost, ki bo poudarila varnost zdravila bupropion, ki se uporablja v okviru zdravstvenega sistema kot avtorizirano zdravilo, za razliko od tveganj, ki jih zloraba substance bupropion neznanega izvora in oblike ter nedefiniranega načina jemanja  lahko povzroči pri uporabnikih.

Privzemam,  da bo v kontekstu regulacije prepovedanih drog  v  isti izjavi za javnost podana tudi namera predpisodajalca, da substanco bupropion v najkrajšem času  prerazvrsti iz 1. skupine v 2.  skupino Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki je na ravni predloga v medresorskem usklajevanju že objavljena na portalu E-demokracija.

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia
Slovenčeva 22
1000 Ljubljana
+386 (0) 8 2000 500
+386 (0) 8 2000 510
info@jazmp.si
www.jazmp.si