Naša kultura in vrednote

Vodi nas zahtevno in navdihujoče poslanstvo, s katerim si prizadevamo izboljšati kakovost življenja ljudi. Poslanstvo nas zavezuje, da ljudem omogočamo, da naredijo več, se počutijo bolje in živijo dlje.

Veliko pozornosti posvečamo našim dosežkom, še bolj pa delu, da do njih pridemo. Integriteta je bistvenega pomena v vsem, kar počnemo.

Našo kulturo najbolje povzema vodilo naše družbe, iz katerega izhajajo tiste vrednote, za katere pričakujemo, da jih bodo prevzeli vsi zaposleni:

 • pošteno delovanje,
 • usmerjenost v inovacije, 
 • podjetniški duh,
 • timsko delo,
 • odgovornost za rezultate,
 • pripravljenost na učenje.

Naš cilj pri zaposlovanju je najti in zaposliti najboljše ljudi. Menimo, da je skrivnost uspeha organizacije v dobrih delavcih.

Naša pričakovanja in standardi so medčloveški odnosi, ki spodbujajo medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

V družbi GlaxoSmithKline:

 • Od zaposlenih pričakujemo delovanje, ki je skladno z načeli naše korporacije. Neoporečnost je bistvena pri vsem, kar počnemo.
 • Zaposlujemo raznovrstno delovno silo z veliko znanja in izkušenjami. Prizadevamo si za enakopravne možnosti in pošteno obravnavanje vseh zaposlenih.
 • Ocenjujemo in nagrajujemo učinkovitost posameznika in skupine ter z vsemi zaposlenimi delimo finančni uspeh.
 • Spodbujamo in ponujamo različne možnosti razvoja in izobraževanja.
 • Zagotavljamo dvosmerno komunikacijo, ki omogoča dostop do najnovejših informacij in vključevanje posameznika v aktivnosti družbe.
 • Prizadevamo si izboljšati zdravje in počutje zaposlenih ter čim bolj zmanjšati tveganje bolezni ali poškodb.