Naše sodelovanje s skupnostmi

V družbi GlaxoSmithKline smo zavezani odgovornemu etičnemu, socialnemu in ekološkemu ravnanju, zato nismo usmerjeni le na 20 odstotkov svetovnega prebivalstva, ki ima dovolj sredstev, da si lahko krije stroške zdravljenja, ampak se posvečamo tudi tistim, ki teh možnosti nimajo. Zlasti smo osredotočeni na zdravje otrok, vendar pa smo vedno pripravljeni pomagati tudi drugim.

Zato prispevamo v skupnosti v razvitem in nerazvitem svetu. Z donacijami zdravil in dolgoročnim partnerstvom, ki zagotavlja finančno in praktično pomoč, podpiramo zdravstvene in izobraževalne programe v več kot stotih državah.

Dostopnost do zdravil, ki je pogoj za izboljšanje zdravja ljudi, je še vedno naša prednostna naloga. Leta 2008 nas je nizozemska fundacija Access to Medicines (ATM) razglasila za vodilne na tem področju. Med 20 največjimi farmacevtskimi družbami na svetu smo bili izbrani za družbo, katere zdravila so po etičnih merilih najbolj dostopna tudi revnim ljudem in državam.

V dobrodelne namene prispevamo tudi zaposleni. Imamo dobrodelni program zaposlenih, da lastna denarna sredstva namenjamo pomoči potrebnim. V lokalnih skupnostih po vsem svetu v okviru Oranžnega dneva prostovoljno prispevamo tudi svoj prosti čas in znanje.

Nekaj oblik naše pomoči skupnostim 

Razvoj novih zdravil in cepiv

Smo podjetje, ki raziskuje nova cepiva in zdravila proti okužbi z virusom HIV/AIDS, tuberkulozi in malariji, trem boleznim, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija obravnava prednostno. Imamo programe kliničnih raziskav in razvoja proti 12 boleznim, ki najbolj prizadevajo države v razvoju. Ta vključujejo cepiva proti okužbi z virusom HIV/AIDS, malariji, tuberkuloznemu meningitisu in dengi, pa tudi zdravila proti malariji in visceralni lejšmaniozi.

Zapri

Ugodne cene za zdravila in cepiva

Obvezali smo se, da bomo svoja protiretrovirusna zdravila in zdravila proti malariji brez dobička zagotavljali vsem državam v podsaharski Afriki in najmanj razvitim državam, skupaj 64 državam. Ta obveza se kaže v vedno pogostejšem pošiljanju naših protiretrovirusnih zdravil po neprofitnih cenah. Ugodne cene zagotavljamo tudi s prostovoljnim podeljevanjem licenc generičnim proizvajalcem; v zadnjih letih smo podelili osem licenc. 

Zapri

Partnersko sodelovanje

Naše sodelovanje ne pozna meja. Podpiramo partnerske programe v Peruju, Aziji, Etiopiji, Bangkoku, Braziliji, na Kitajskem, v Kambodži, Keniji, na Novi Zelandiji, v Nikaragvi, Pakistanu, Panami, na Filipinih, Tajskem, v Ugandi, Vietnamu, Venezueli, pa tudi v Evropi, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.

Zapri

Sodelovanje z znanstvenimi in akademskimi ustanovami

Z znanstvenimi in akademskimi ustanovami sodelujemo pri razvoju vrste naših zdravil in cepiv. Doslej smo oblikovali že več kot 800 sodelovanj v zgodnjih raziskavah z univerzami po vsem svetu. Vsako leto finančno podpiramo tudi na stotine magistrskih in doktorskih nalog ter perspektivnim študentom podeljujemo štipendije.

Zapri