Globalni zdravstveni programi

Po vsem svetu ljudje, ki so prizadeti zaradi nekaterih bolezni, doživljajo stigmo in diskriminacijo ter so v začaranem krogu vedno bolnih in revnih. V državah v razvoju še vedno obstajajo številne bolezni, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, jih zdraviti ali celo izkoreniniti. Zaradi pomanjkanja osnovnega znanja in primernega zdravstvenega varstva te še zdaj povzročajo trpljenje in veliko umrljivost.

V družbi GlaxoSmithKline se bojujemo proti tem boleznim z donacijami zdravil, finančno in praktično pomočjo. Osredotočamo se na limfatično filariazo, malarijo in otroške bolezni, povezane z driskami. Pomagamo tudi ob naravnih nesrečah.

Naši dolgoletni projekti

Limfatična filariaza

Leta 1998 smo začeli sodelovati s Svetovno zdravstveno organizacijo, da skupaj odpravimo limfatično filariazo (elefantiazo). Zavezali smo se, da bomo brezplačno ponudili na razpolago toliko zdravil, kot je treba za izkoreninjenje te bolezni. Tako smo doslej podarili že skoraj 750 milijonov enot našega zdravila proti tej bolezni. V Egiptu se pri šoloobveznih otrocih že kažejo prvi rezultati. Izbruh limfatične filariaze smo lahko preprečili pri 99 do 100 odstotkih otrok. Upamo, da bo ta huda bolezen do leta 2018 izkoreninjena.

Trenutno za limfatično filariazo trpi okoli 120 milijonov ljudi. Gre za bolezen, ki jo prenašajo komarji in ogroža več kot milijardo ljudi, predvsem v Afriki in južni Aziji.

Smo tudi ključni član Svetovne zveze za izkoreninjenje limfatične filariaze, ki ima sicer več kot 120 članov. Njen program bolnikom zagotavlja stabilno okolje in pomaga izboljšati kakovost življenja. Bolniki lahko redno opravljajo svoje delo, pripomorejo k napredku gospodarstva in se tako z lastnimi močmi bojujejo proti revščini v državah v razvoju.

Zapri

Higienski program

Vsako leto zaradi driske umre več kot dva milijona ljudi, med njimi so predvsem otroci iz držav v razvoju. Od leta 1988 naš program PHASE (Personal Hygiene and Sanitation Education) pomaga šoloobveznim otrokom razumeti, kako pomembno je umivanje rok, in spodbuja večjo higieno v njihovi širši lokalni skupnosti. V program je vključenih že skoraj pol milijona otrok in njihovih družin iz osmih držav: iz Bangladeša, Kenije, Ugande, Zambije, Nikaragve, Peruja, Mehike in Tadžikistana.

Zapri

HIV/AIDS

Leta 1992 smo ustanovili program boja proti okužbi z virusom HIV/AIDS, imenovan Positive Action. Z njim zagotavljamo učinkovito izobraževanje, preprečevanje bolezni in zdravstveno varstvo v več kot 19 državah. Izobražujemo strokovno osebje in prebivalstvo, organiziramo konference, izboljšujemo preskrbo z zdravili in se posvečamo tudi izobraževanju o človekovih pravicah.

Z letom 2009 smo ta program prenesli na naše podjetje ViiV Healthcare, ki je specializirano za področje okužbe z virusom HIV in se posveča doseganju napredka na področju zdravljenja in nege bolnikov, okuženih z virusom HIV.

Zapri

Malarija

Naš program, imenovan African Malaria Partnerschip (AMP), podpira izobraževalne in vedenjske programe v Afriki v partnerstvih z neprofitnimi organizacijami. Podpiramo učinkovito preventivo in takojšnje zdravljenje. Od leta 2005 podpiramo organizacijo Malaria Consortium in njen program Ukrepanje proti malariji (Mobilising for Malaria), ki povečuje ozaveščenost in pridobiva sredstva za boj proti tej smrtonostni bolezni v Afriki.

Imamo tudi partnerske povezave z organizacijama PATH Malaria Vaccine Initiative (MVI) and Medicines for Malaria Venture (MMV), katerih cilj je oskrba držav v razvoju z učinkovitimi zdravili proti malariji.

Malarija je močno razširjena predvsem v tropskih in subtropskih območjih. Na leto se z njo okuži od 300 do 500 milijonov ljudi, od tega jih milijon do tri milijone umre, predvsem so med njimi otroci v Afriki.

Zapri