Slovenija

Vesele urice

Vesele urice so družabni dogodki v zdravstvenih in negovalnih ustanovah, ki jih pripravljajo udeleženci Mednarodnega priznanja za mlade (MEPI).

Od leta 2006 smo med glavnimi podporniki tega mednarodno priznanega programa, ki skrbi za celosten in uravnotežen razvoj mladostnikove osebnosti skozi aktivno preživljanje prostega časa. In ker je naša primarna skrb prav zdravje otrok, smo se v Sloveniji odločili podpreti MEPI in njegov projekt družabnih dogodkov Vesele urice v zdravstvenih in negovalnih ustanovah. Doslej je MEPI pripravil že več kot 30 dogodkov na Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, tudi v ustanovah za starejše občane in vrtcih.

Družabni dogodki Vesele urice razveseljujejo udeležence pa tudi mlade mepijevce, ki aktivno sodelujejo pri njihovem ustvarjanju, obenem pa spoznavajo tudi drugačno življenje. MEPI-jev projekt podpiramo, ker za urico ali dve polepša bivanje varovancem v zdravstvenih in negovalnih ustanovah, mladi pa koristno preživljajo svoj prosti čas ter razvijajo socialni čut do sočloveka.

Družabni dogodki Vesele urice so namenjeni otrokom, ki bivajo v ustanovah, kjer so na zdravljenju, otrokom in mladostnikom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter tudi tistim, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko šibkejših družin oziroma so kakorkoli ogroženi, prikrajšani in potisnjeni ob rob in tako izključeni iz družbe. Vesele urice so namenjene tudi starejšim, ki bivajo v domovih za starejše občane.

Zapri

Medicinsko-humanitarne odprave

Že vse od leta 2001 podpiramo medicinsko-humanitarne odprave študentov Medicinske fakultete v Ljubljani v manj razvite države.

Sekcija za tropsko medicino, ki deluje v okviru medicinske fakultete, že od leta 1990 združuje mlade zdravnike, študente zadnjih letnikov medicinske fakultete in visoke šole za zdravstvo ter jim pomaga pri usposabljanju, organizaciji in izpeljevanju teh odprav v države Afrike, Južne Amerike in Jugovzhodne Azije. V zadnjih letih se trudi vzpostaviti stalno zdravstveno oskrbo v petih izmed najrevnejših držav: v Keniji, Ugandi, Zambiji, na Madagaskarju in na Papui Novi Gvineji.

Zapri

Pomoč zdravstvenim organizacijam

V skladu z našimi načeli za dodelitev finančne pomoči in pomoči v materialu zdravstvenim organizacijam v začetku leta 2010 prvič javno objavili vse odobrene prošnje za podporo za leto poprej.

Zapri