Oranžni dan

Naše poslanstvo, da pomagamo ljudem narediti več, se počutiti bolje in živeti dlje, se lahko doseže tudi z vpetostjo v lokalno okolje. Veliko zaposlenih je že aktivnih prostovoljcev. K temu spodbujamo še druge, da izkoristijo priložnosti prostovoljstva v svojem lokalnem okolju.

Vsakemu zaposlenemu korporacija podeljuje prosti dan za prostovoljno delo.

Z Oranžnim dnem ne pridobijo le lokalne skupnosti oziroma neprofitne organizacije v naših lokalnih okoljih, ampak tudi zaposleni. Na eni strani spoznavamo drugačne strani življenja, razveseljujemo pomoči potrebne in tudi sami gradimo na razumevanju. Oranžni dan pomaga graditi dobre odnose z našimi lokalnimi partnerji in pripomore k utrjevanju naše podobe v okolju.