Naše vodstvo

Našo družbo vodita upravni odbor in poslovodna skupina.

Upravni odbor sestavlja pet izvršnih in enajst neizvršnih direktorjev, ki skrbijo za upravljanje naše družbe in nosijo odgovornost za naše poslovanje, strategijo in uspešnost. Predsednik upravnega odbora družbe GlaxoSmithKline je sir Philip Hampton.

Predsednik uprave (CEO) pa je odgovoren za upravljanje poslovanja, pri čemer mu pomaga poslovodna skupina za posamezne dejavnosti. Vsak član skupine je odgovoren za posamezni del poslovanja. Predsednik uprave družbe GlaxoSmithKline je sir Andrew Witty.

Generalni direktor družbe GlaxoSmithKline v Sloveniji za zdravila na recept in cepiva (Pharmaceuticals) je Nuno Cuoto.