Politike, kodeksi in standardi

Program preprečevanja korupcije in podkupovanja (ABAC)

Program preprečevanja korupcije in podkupovanja (ABAC) je del odziva družbe GSK na nevarnosti in tveganja za podkupovanje in korupcijo. Program vključuje ABAC priročnik, ki je bil zasnovan za pomoč delavcem GSK in zunanjim strankam za lažje razumevanje tveganja korupcije in ugotavljanja odgovornosti.

Program preprečevanja korupcije in podkupovanja za tretje osebe

Smernice so vročena vsem poslovnim partnerjem, s katerimi podjetje GSK sodeluje, da bi se zavedali našega delovanja na področju preprečevanja korupcije in podkupovanja in kaj se od njih pričakuje.

Za več informacije obiščite našo globalno stran.