Naš planet

Da bi lahko zagotovili, dobavo visoko kakovostnih izdelkov za bolnike in potrošnike v prihodnosti, moramo zaščititi naravne vire. Zavzemamo se za upravljanje in zmanjševanje okoljskih vplivov našega delovanja in proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Zastavili smo si ambiciozne cilje za zmanjšanje ogljika, porabe vode in odpadkov, v naši celotni verigi - od pridobivanja surovin in vplivov naših laboratorijev in tovarn, do uporabe in odstranjevanja naših izdelkov s strani potrošnikov in bolnikov.