Naše vrednote in pravila

V družbi GlaxoSmithKline imamo vrednote in pravila, ki nam omogočajo delovati kot odgovorna družba in zagotavljajo, da so naše poslovne odločitve zavezane odgovornemu, etičnemu, socialnemu in ekološkemu ravnanju. Upoštevati moramo vpliv, ki ga imamo na ljudi in okolje na naši poti do izboljšanja zdravja po vsem svetu.

V skrbi za zdravje ljudi imamo še posebno veliko odgovornost. Zato za nas upravičeno veljajo višja merila kot v drugih industrijskih panogah. Prav zato smo se odločili za visoko preglednost delovanja – smo prva farmacevtska družba, ki je javno objavila svoj register kliničnih raziskav in svoje sodelovanje s skupinami bolnikov. V letu 2010 smo prvič javno objavili tudi svoje sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami. Kot visokoetična farmacevtska družba smo uvedli še strožje omejitve glede organizacije strokovnih srečanj in simboličnega poslovnega obdarovanja naših strank, kot jih opredeljujeta lokalna zakonodaja ter Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA).

Poročilo neodvisne organizacije One World Trust za leto 2007 navaja, da je naše poslovanje najbolj pregledno med velikimi koncerni. Poleg tega smo tudi edino podjetje, ki ima dokument o razkrivanju informacij.