Poslovna etika

Naši izdelki so pomembni za zdravje ljudi po vsem svetu, zato je pomembno tudi, da poslujemo v skladu z visokimi etičnimi standardi ter delujemo odgovorno in skladno z zakonodajo.

Prizadevamo si, da se vsi zaposleni vedno obnašamo etično in pošteno. Imamo jasna in obsežna pravila in postopke, ki so podprti s stalnim izobraževanjem ter preverjanjem našega obnašanja. To nam vsem zaposlenim pomaga dosegati višje etične standarde pri svojem delu in nas kot farmacevtsko družbo uvršča med vodilne na področju etike in preglednosti v naši industriji.

Imamo kodeks ravnanja, ki postavlja standarde, ki jih zahtevamo od vseh zaposlenih in naših pogodbenih sodelavcev. Vodič za poslovno obnašanje zaposlenih nadgrajuje kodeks obnašanja in razlaga, kaj zaposleni moramo storiti, da izpolnjujemo pričakovane zahteve kodeksa.

Prodajo farmacevtskih izdelkov strogo nadzorujejo vlade in agencije za zdravila. Menimo, da je sodelovanje z vladami pomembno, saj pripomore h konstruktivnemu dialogu o problematiki zdravil in zdravstvene oskrbe.

Zavedamo se občutljivosti problematike, povezane s trženjem zdravil, zato so visoki etični standardi za nas še toliko bolj pomembni. Uvedli smo tudi globalni nadzor nad upoštevanjem postavljenih pravil in izvajanjem postopkov, da bomo lahko raziskali kršitve in uvedli ustrezen disciplinski postopek, vključno z odpustom, če bi bilo potrebno.