Kodeks ravnanja

Naš kodeks ravnanja postavlja standarde, ki jih zahtevamo od vseh zaposlenih in naših pogodbenih sodelavcev. Njegove ključne zahteve so:

  • poslovati pošteno, z integriteto in profesionalno, da ščitimo pozitivno podobo in ugled družbe GlaxoSmithKline,
  • odnose z vsemi našimi deležniki graditi na zaupanju in spoštovanju vsakega človeka,
  • izpolnjevati zakonske zahteve ter interne politike in postopke družbe GlaxoSmithKline,
  • izogibati se aktivnostim, ki bi lahko vključevale ali vodile v kakšnokoli protizakonito prakso,
  • izogibati se navzkrižju interesov.

Vodič za poslovno obnašanje zaposlenih dopolnjuje kodeks ravnanja in razlaga, kaj moramo zaposleni storiti, da izpolnimo pričakovane zahteve kodeksa.

Zavedamo se, da lahko pritiski pri prodaji in kompleksno zakonsko okolje ustvarjajo pri naših zaposlenih tudi etične dileme. Obstaja več načinov, kako zaposlenim pomagamo do prave odločitve, ki je v skladu s pravili korporacije, predpisi in zakonodajo ter najvišjimi etičnimi standardi.

Naš Kodeks ravnanja spodbuja pošteno in etično vedenje, saj vsebuje standarde, ki jih moramo upoštevati pri vsakodnevnem delu zunaj in znotraj korporacije vsi zaposleni. Vključuje pravila, ki zahtevajo, da vsi delujemo neoporečno, skladno z zakonodajo, se izogibamo navzkrižju interesov in poročamo o kakršnihkoli kršitvah ali neetičnem obnašanju.

Kodeks ravnanja vključuje tudi natančna navodila o tem, kaj je sprejemljivo in kaj je nesprejemljivo obnašanje, vsebuje pa tudi primere iz resničnega življenja.

Za nove zaposlene organiziramo uvodno izobraževanje, ki omogoča, da se takoj seznanijo s standardi poslovnega obnašanja in s kontakti, kjer lahko dobijo podporo in svetovanje.

Imamo tudi funkcijo za korporativno etiko in skladnost s pravili. Ta sodeluje s poslovnimi enotami in pomaga reševati težave, ki se pojavljajo pri upoštevanju naših strogih pravil obnašanja. Zaposleni na teh delovnih položajih so vir strokovnega znanja in izkušenj za vse zaposlene, ki imajo vprašanja o etiki ali skladnosti s pravili naše korporacije. Zaposleni na tej pomembni funkciji skrbijo tudi za izobraževanje po posameznih poslovnih enotah in zagotavljajo, da se jim učinkovito posredujejo najnovejše novice, pravila in zakonodaja.

Na intranetu imamo posebne spletne strani za korporativno etiko in skladnost s pravili. Zbrana so vsa pravila korporacije, model etičnega odločanja, kviz o etiki in povezave z viri, na katere se lahko zaposleni obrnejo za nasvet ali izrazijo zaskrbljenost.

Za zaupno komunikacijo imamo v ZDA in Veliki Britaniji odprta tudi zaupna poštna predala zunaj korporacije in brezplačno telefonsko številko, na katere se lahko obrnejo naši zaposleni z vsega sveta.

Zaposlene spodbujamo, da poiščejo pomoč in poročajo o katerihkoli težavah ali sumih o neustreznem obnašanju. Obrnejo se lahko tudi neposredno na svoje vodstvo v posameznih državah, ki mora nato poročati korporaciji.

Upoštevanje etičnih standardov in pravil korporacije tudi neprestano preverjamo. Naša raziskava o vodenju, ki se redno izvaja na podlagi reprezentativnega vzorca več tisočih, vključuje vprašanja o poslovni etiki.

V naši korporaciji imamo globalni nadzorni sistem, ki pomaga odkrivati neupoštevanje pravil. Proti osebam, ki kršijo standarde družbe, uvedemo disciplinski postopek; v hudih primerih kršitev vključuje celo odpustitev z delovnega mesta. O resnih kršitvah in popravnih ukrepih poročamo tudi nadzornemu svetu.

Zavedamo se, da se včasih zdi ustrezno ukrepanje kot žrtvovanje trenutne prednosti, vendar pa smo prepričani, da naša prizadevanja za integriteto in visoke standarde poslovne etike dolgoročno koristjo našim strankam, skupnostim, delničarjem, zaposlenim in poslovanju.