Poročila o korporativni odgovornosti

Skupine bolnikov so pomemben vir podpore in informacij bolnikom, so zagovornik njihovih stališč in borec za spremembe na področjih, ki vplivajo na osebno in poklicno življenje bolnikov. Nekatere od njih opravljajo tudi nujne raziskave o vzrokih in morebitnih oblikah zdravljenja posebnih stanj.

Sodelujemo s številnimi skupinami bolnikov, od krovnih organizacij do skupin bolnikov z različnimi boleznimi. To nam omogoča lažje razumevanje bolnikovih potreb in njihovih bolezni. Naš cilj je podpirati mnenje bolnikov in konstruktivne pogovore o zdravstvu med vsemi interesnimi skupinami.

Pri našem sodelovanju smo zavezani k preglednosti in upoštevanju najvišjih etičnih standardov. Naše razmerje s skupinami bolnikov urejajo kodeks obnašanja družbe GlaxoSmithKline ter vsi veljavni lokalni in evropski kodeksi in zakoni.

Leta 2007 smo postali prva farmacevtska družba, ki je javno objavila podrobne informacije za leto poprej o svoji podpori skupinam bolnikov v Evropi. Preglednost v sodelovanju s skupinami bolnikov smo leta 2008 razširili tudi na azijsko-pacifiško regijo, na Japonsko in na vse rastoče trge, leta 2009 pa smo prvič objavili sodelovanje s skupinami bolnikov tudi v Združenih državah Amerike.

Svojo družbeno odgovorno ravnanje smo z zavezo, da bo naše sodelovanje s skupinami bolnikov pregledno in da bomo pri tem upoštevali najvišje etične standarde, pokazali prej, kot je bil sprejet kodeks Evropske federacije farmacevtske industrije in združenj (EFPIA). Še več, objava naše podpore skupinam bolnikov presega zahteve kodeksa, zaradi svojih znanj in izkušenj pa smo bili tudi pomemben partner EFPIA pri pripravi kodeksa. EFPIA je pobudo naše farmacevtske družbe o preglednosti sprejela kot najboljši primer sodelovanja s skupinami bolnikov.

Globalna načela za sodelovanje s skupinami bolnikov:

  • Zagotovile se bodo samostojnost skupin bolnikov, njihova politična presoja in samostojnost njihovih dejavnosti.
  • Sodelovanje mora biti pregledno.
  • Sodelovanje skupin bolnikov in družbe GlaxoSmithKline bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.
  • Pri sodelovanju s skupinami bolnikov družba GlaxoSmithKline ne bo promovirala svojih zdravil ali storitev.
  • Pri sodelovanju s skupinami bolnikov bo družba GlaxoSmithKline vedno delovala skladno z lokalnim pravnim redom in pravilniki.