Sodelovanje s skupinami bolnikov v Evropi

Razumevanje potreb bolnikov

Za izpolnitev poslanstva, s katerim si prizadevamo izboljšati kakovost življenja ljudi, da naredijo več, se počutijo bolje in živijo dlje, je naša prednostna naloga razumeti potrebe bolnikov in njihove bolezni. Sodelovanje s skupinami bolnikov nam pomaga pri našem prizadevanju za razvoj novih zdravil in cepiv.

Kaj so skupine bolnikov?

Skupine bolnikov ljudi podpirajo in informirajo o življenju z boleznijo. Predstavijo poglede bolnikov in hkrati spodbujajo spremembe na področjih, ki vplivajo na življenje bolnikov in negovalcev. Nekatere od njih opravljajo tudi nujne raziskave o vzrokih in morebitnem zdravljenju posebnih stanj.

Naša obveza

V družbi GlaxoSmithKline (GSK) se zavezujemo, da bo naše sodelovanje s skupinami bolnikov pregledno in da bomo upoštevali najvišje etične standarde. Naše razmerje s skupinami bolnikov urejajo Kodeks delovanja družbe GSK ter vsi veljavni lokalni in evropski kodeksi in zakoni.

Naše sodelovanje:

 • Vsako sodelovanje družbe GSK s skupino bolnikov v Evropi mora biti odprto in pregledno.
 • Družba GSK nima pravice in ne poskuša odobriti pisnega gradiva skupine bolnikov.
 • Družba GSK ne sme ustanavljati skupin bolnikov in/ali biti edini pokrovitelj ali donator skupine bolnikov.
 • Osredotočiti se je treba na dolgoročnejše financiranje, če je to mogoče.
 • Družba GSK od skupin bolnikov ne sme pričakovati promocije zdravil.
 • Pri kliničnih preskušanjih je sodelovanje GSK in zdravstvenega osebja s skupinami bolnikov sprejemljivo, ker zagotavlja optimalno število sodelujočih v kliničnih preskušanjih.

Preglednost

Leta 2007 smo postali prva farmacevtska družba, ki je javno objavila podrobne informacije za leto poprej o svoji podpori skupinam bolnikov v Evropi. Preglednost v sodelovanju s skupinami bolnikov smo leta 2008 razširili tudi na azijsko-pacifiško regijo, na Japonsko in na vse rastoče trge, leta 2009 pa smo prvič objavili sodelovanje s skupinami bolnikov tudi v Združenih državah Amerike.

Svojo družbeno odgovorno ravnanje smo z zavezo, da bo naše sodelovanje s skupinami bolnikov pregledno in da bomo pri tem upoštevali najvišje etične standarde, pokazali prej, kot je bil sprejet kodeks Evropske federacije farmacevtske industrije in združenj (EFPIA). Še več, objava naše podpore skupinam bolnikov presega zahteve kodeksa, zaradi svojih znanj in izkušenj pa smo bili tudi pomemben partner EFPIA pri pripravi kodeksa. EFPIA je pobudo naše farmacevtske družbe o preglednosti sprejela kot najboljši primer sodelovanja s skupinami bolnikov.

Leta 2016 je družba GSK omogočila 3,36 milijonov evrov za podporo različnih dejavnosti s 228 skupinami bolnikov po vsej Evropi. Dejavnosti so segale od podpore delovanja skupine bolnikov do podpore pri izvedbi projektov s področja preprečevanja, izobraževanja in ozaveščanja o boleznih.

V Sloveniji smo leta 2016 sodelovali z 1 skupino bolnikov, ki smo ji pomagali z zneskom v višini 2.000 evrov:

 • Društvu onkoloških bolnikov Slovenije smo darovali 2.000 €, kot pomoč pri izvajanju projekta Pot k okrevanju. Naša pomoč je znašala 1,0 odstotka vseh prihodkov Društva onkoloških bolnikov Slovenije v letu 2016.

Objava informacij o sodelovanju s skupinami bolnikov po vsej Evropi in tudi drugje po svetu potrjuje naše prizadevanje za preglednost sodelovanja z društvi bolnikov ter kaže etični duh našega sodelovanja z njimi. Tudi v prihodnje bodo te informacije vsako leto dostopne na spletni strani www.gsk.com/responsibility ali v tiskani obliki.

Globalna načela družbe GSK za sodelovanje s skupinami bolnikov

 1. Zagotovili bomo samostojnost skupin bolnikov, njihovo politično presojo in samostojnost njihovih dejavnosti.
 2. Vsi elementi sodelovanja morajo biti pregledni.
 3. Katerokoli sodelovanje skupin bolnikov in družbe GSK bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.
 4. Pri sodelovanju s skupinami bolnikov družba GSK ne bo promovirala svojih zdravil ali storitev.
 5. Pri sodelovanju s skupinami bolnikov bo družba GSK vedno delovala skladno z lokalnim pravnim redom in pravilniki.

Sodelovanje s skupinami bolnikov v Evropi

S skupinami bolnikov v Evropi si delimo vizijo – izboljšati dostop bolnikov do učinkovitega zdravljenja in storitev. Naš cilj je podpirati mnenje bolnikov in konstruktivne pogovore o zdravstvu med vsemi interesnimi skupinami.

Bolnik je v središču našega prizadevanja pri iskanju novih zdravil in cepiv. Čeprav v Evropi ne sodelujemo s posameznimi bolniki, pa sodelujemo s skupinami bolnikov. Sodelovanje je del našega cilja – biti družba, osredotočena na bolnika.

V Evropi sodelujemo s številnimi skupinami bolnikov, od krovnih organizacij do skupin bolnikov z različnimi boleznimi, kot so rak, astma, sladkorna bolezen in multipla skleroza. To razmerje navadno omogoča priložnosti za spoznavanje bolnikovih potreb in prednosti ter razumevanje izzivov pri razvoju zdravil.

Na svoje odnose s skupinami bolnikov smo zelo ponosni. Ključna načela našega sodelovanja z društvi bolnikov so zaupanje, medsebojno spoštovanje in dolgoročen odnos. Skupine bolnikov spodbujamo, da sodelujejo z več organizacijami in družbami, kar zagotavlja njihovo verodostojnost in samostojnost.

Skupina bolnikov lahko finančno pomoč ali pomoč v materialu sprejme ali zavrne v skladu z najboljšimi interesi članov skupine. Prizadevamo si, da pomagamo tistim skupinam bolnikov, pri katerih je jasno, da bo to koristilo bolnikom in njihovi organizaciji. Odločitev je lahko vezana na lokalno, nacionalno, regionalno ali evropsko raven.

Ključna dejstva

 • Naše poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi, da naredijo več, se počutijo bolje in živijo dlje.
 • Smo raziskovalna farmacevtska družba.
 • Menimo, da je GSK edina farmacevtska družba, ki raziskuje nova cepiva in oblike zdravljenja pri virusu HIV / AIDS-u, tuberkulozi in malariji – treh boleznih, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija obravnava kot prednostne.
 • Zaposlujemo več kot 99.000 ljudi v več kot 115 državah sveta.
 • V naših raziskovalnih skupinah se odkrivanju novih zdravil posveča več kot 15.000 vrhunskih strokovnjakov.


Za več informacij obiščite spletno stran gsk.com/responsibility.

Zinc koda: SLO/GSKI/0001/17