Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletne strani družbe GSK d.o.o., Ljubljana

A. Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Ti  pogoji določajo pravice in obveznosti družbe GSK d.o.o., Ljubljana in uporabnikov spletne strani www.gsk.si. Uporabniki spletne strani s samim vstopom na spletno stran potrjujejo, da so s temi pogoji seznanjeni in da jih bodo upoštevali.

Dostop do te spletne strani je v celoti brezplačen. Ne glede na navedeno bo GSK d.o.o., Ljubljana kot dober gospodarstvenik storil vse, da bo spletno mesto nemoteno in kakovostno delovalo, kolikor je to v njegovi moči zaradi narave izdelka.

GSK d.o.o., Ljubljana ne prevzema niti odškodninske niti kakršne koli druge odgovornosti glede vsebine in delovanja spletnega mesta. Še posebej, ne pa izključno, ne prevzema odškodninske ali druge odgovornosti, ki bi lahko izhajale iz:

  • napak, ki so posledica tehničnih problemov na strani,
  • vsebine spletne strani,
  • povezav, ki jih spletna stran nudi.

B. Dovoljen namen uporabe

Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto družbe GSK d.o.o., Ljubljana le za privatne ter nekomercialne namene. Dovoljen je izključno vpogled v spletne strani za privatno uporabo.

Vse druge oblike uporabe strani so izrecno prepovedane, če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Še posebej, ne pa izključno, je prepovedano:  

  • kakorkoli reproducirati in distribuirati to spletno stran,
  • predelovati to spletno stran,
  • izkoriščati materialne ali moralne avtorske pravice, druge pravice intelektualne lastnine, znake razlikovanja, razen v primeru, če bi bilo to izrecno dovoljeno s strani družbe GSK d.o.o., Ljubljana,
  • vstopati na to spletno stran s kakršnimkoli drugim namenom, kot je opredeljen v prvem odstavku te točke in/ali izvajati dejanja, ki niso skladna s prvim odstavkom te točke.

C. Avtorske pravice in lastnina

Vsa vsebina spletnega mesta www.gsk.si je v celoti last družbe GSK d.o.o., Ljubljana. Vse pravice na avtorskih delih na spletni strani so v izključnem imetništvu GSK d.o.o., Ljubljana.

D. Varovanje zasebnosti

Družba GSK d.o.o., Ljubljana ne zbira osebnih podatkov o osebah, ki brskajo po spletnih straneh www.gsk.si. 

E. Informacije

Za vse informacije v zvezi s to spletno stranjo, se prosim obrnite na družbo GSK d.o.o., Ljubljana po telefonu 01 280 25 00.