Raziskave in razvoj

Naši znanstveniki si močno prizadevajo odkriti nove vrste zdravljenja in preprečevanja različnih bolezni.

Raziskave in razvoj novih zdravil in cepiv imajo pri nas dolgo tradicijo. Že leta 1884 je bil pojem tabloid (predhodnik današnje tablete), beseda, ki smo jo prvič uporabili mi, registriran kot blagovna znamka za stisnjeno farmacevtsko obliko z zdravilno učinkovino.

Organiziranost raziskav in razvoja

Naša razvojna paleta zdravil in cepiv je dolga in obetajoča zlasti po zaslugi naše inovativne organiziranosti oddelkov za raziskave in razvoj, ki raziskovanje na ključnih področjih koncentrira v tako imenovanih centrih odličnosti za zunanje odkrivanje zdravil (CEEDD).

Naše raziskave in razvoj se osredotočajo na naslednja raziskovalna področja:

  • infekcijske bolezni,
  • metabolične poti,
  • nevrološko znanost,
  • bolezni dihal,
  • vnetni imunski odgovor,
  • biološka zdravila.