O raziskavah in razvoju

Naši znanstveniki si močno prizadevajo odkriti nove vrste zdravljenja in preprečevanja različnih bolezni. S prepletom talentov, ki jih imajo naši zaposleni v oddelkih za raziskave in razvoj, in znanja naših vrhunskih znanstvenikov smo se posvetili nalogi, da bolnikom ponudimo več zdravil, ki bodo še pomembnejša zanje.

V raziskave in razvoj vložimo skoraj pet milijard evrov na leto. Naš uspeh potrjuje, da smo na pravi poti, saj je bilo doslej pet naših znanstvenic in znanstvenikov odlikovanih z Nobelovo nagrado, šest najpogosteje predpisanih zdravil na svetu pa izhaja prav iz naših razvojnih laboratorijev. S 150 projekti v razvoju in 30 novimi učinkovinami v razvoju smo med najobetavnejšimi v industriji.

Naša razvojna paleta zdravil in cepiv je raznovrstna in se spreminja. Odkritje zdravila poteka od odkritja molekule (substance) in raziskovanja njenega učinkovanja do pridobitve dovoljenja za uporabo.

Razvoj novega zdravila ali cepiva je zahteven in dolgotrajen proces, ki traja približno od 10 do 12 let, vložek v razvoj posamičnega zdravila pa je investicija v znesku do 700 milijonov evrov. Eden izmed naših ciljev je tudi skrajšati čas, ki je potreben za varen razvoj zdravil in cepiv.

V farmacevtski industriji smo med najbolj odprtimi za sodelovanje. Sodelujemo z akademskimi institucijami, vlado in drugimi farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji. Menimo, da vam le s skupnim prizadevanjem lahko pomagamo, da naredite več, se počutite bolje in živite dlje.