Živali v raziskavah

Zavedamo se, da je uporaba živali v raziskovalne namene zelo občutljiva tema, ki upravičeno zahteva visoko raven zanimanja javnosti. Zato pri naših raziskovalnih aktivnostih vključujemo živali odgovorno in etično. Naš trud ni odvisen zgolj od predpisov posameznih držav, v katerih delujemo, ampak tudi od vrste internih predpisov, ki veljajo za celotno korporacijo, in se jih strogo držimo.

  • Iz etičnih, regulatornih in znanstvenih razlogov je uporaba živali v raziskovanju majhen, a pomemben del raziskav in razvoja novih zdravil in cepiv.
  • Živali uporabimo samo takrat, ko ni na voljo nobene druge možnosti, naši znanstveniki pa si neprestano prizadevajo zmanjšati njihovo število.
  • Zavezani smo k vzdrževanju visokih standardov humane skrbi in ravnanja z našimi živalmi.
  • Za laboratorijske živali vse njihovo življenje dobro skrbi kvalificirano, izurjeno osebje, ki se strogo izogiba vsaki nepotrebni bolečini ali stresu pri živalih. 
  • Aktivno smo vključeni v razvijanje in ovrednotenje raziskovalnih postopkov, ki bi lahko ponudili boljšo alternativo za uporabo živali v raziskovalne namene.