Bolezni v državah v razvoju

Zavezali smo se odgovornemu, etičnemu, socialnemu in ekološkemu ravnanju, še posebno pa vodilni vlogi pri podpiranju zdravstvenega varstva v državah v razvoju.

V raziskovanje bolezni, ki so značilne za države v razvoju, smo vključeni že vrsto let. Naš cilj je odkriti, razviti in omogočiti dostopnost novih zdravil in cepiv za zdravljenje ali preprečevanje teh bolezni. Smo ena izmed redkih raziskovalnih farmacevtskih družb, ki raziskuje in razvija zdravila in cepiva za tri prednostne bolezni Svetovne zdravstvene organizacije: HIV/AIDS, tuberkulozo in malarijo. Ponosni smo, da smo doslej že razvili nekatera izmed najbolj naprednih zdravil na tem področju.

Iščemo nove poti zdravljenja tudi za druge zapostavljene bolezni, večinoma v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Sodelujemo na primer v programih za razvoj zdravil proti limfatični filariazi (elefantiazi) in proti helmintom, parazitom iz rodu glist. V fazi raziskav in razvoja imamo tako okoli 19 projektov, ki so povezani prav z boleznimi v državah v razvoju. O napredku na tem področju redno poročamo v razvojni paleti zdravil in cepiv.

Sprejeli smo tudi obvezo, da svoja protiretrovirusna zdravila in zdravila proti malariji brez dobička zagotavljamo vsem državam v podsaharski Afriki in najmanj razvitim državam, skupaj 64 državam. V države v razvoju pošiljamo zdravila sami ali pa sodelujemo s partnerji, generičnimi proizvajalci v podsaharski Afriki, ki smo jim prostovoljno podelili licence.

Javno/zasebno partnerstvo

Prepričani smo, da je sodelovanje javnega in zasebnega partnerstva pri odkrivanju in razvoju zdravil za bolezni v državah v razvoju ključno. Sodelujemo s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, kot so nacionalni inštituti za zdravstvo, Medicines for Malaria Venture (MMV), Globalnim zavezništvom za tuberkulozo in številnimi drugimi.

Podjetja v partnerstvo prispevajo tehnologijo, v katero so vlagala desetletja, in svoje znanje na področju odkrivanja, razvoja in distribucije. Partnerji iz javnega sektorja pomagajo zagotavljati sredstva za stroške razvoja, prav tako pa tudi zagotavljajo, da zdravila in cepiva pridejo do ljudi, ki jih potrebujejo. Dobro takšnega pristopa je dvojno: spodbuja raziskave in razvoj ter pospešuje uporabo izdelka v deželah v razvoju.

Naše aktivnosti v raziskovanju in razvoju zdravil za države v razvoju

Predano raziskovalno enoto, ki je vodilna v odkrivanju zdravil proti malariji in tuberkulozi, imamo v Tres Cantos v Španiji. Ker je celotna raziskovalna enota osredotočena zgolj na ti dve bolezni, je omogočena koncentracija virov in aktivnosti na teh dveh področjih, kar močno povečuje našo učinkovitost v zagotavljanju razpoložljivosti novih zdravil in cepiv.

Enota Tres Cantos zaposluje 50 predanih znanstvenikov, katerih znanje in veščine pokrivajo področje kemije, biologije, biokemije, toksikologije, citotoksikologije, razvoja analitskih metod, in vitro in in vivo testiranja. Ima celoten spekter znanja in veščin, ki so potrebni za spopad z boleznijo in za odkritje potencialnih substanc za nadaljnji razvoj.

Center za presnovne in virusne bolezni (The Metabolic and Viral Diseases Centre of Excellence in Drug Discovery) v Research Triangle Parku v Severni Karolini je vodilen v odkrivanju novih zdravil proti HIV/AIDS.

Naša enota za cepiva je v Rixensartu v Belgiji in je vključena v odkrivanje in razvoj cepiv, vključno s cepivom proti malariji, tuberkulozi in HIV/AIDS.

Ko je potencialno zdravilo odkrito, se njegov klinični razvoj nadaljuje v globalni mreži raziskav in razvoja, odvisno od zahtev posameznega razvojnega programa.