Objava plačil za leto 2016

Objava plačil zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam v Sloveniji

 

V zadnjih letih je družba GSK spremenila tradicionalni poslovni model farmacevtskih družb in je v svoje poslovanje uvedla spremembe, ki so v industriji vodilne. Cilj teh izboljšav je izpolniti naraščajoče družbeno pričakovanje, da naj bo delovanje organizacij in posameznikov pregledno. To velja tudi za odnose med našo industrijo in zdravstvenimi delavci ali zdravstvenimi organizacijami, da bodo vsi stiki potekali z integriteto in pregledno.


V celoti podpiramo kodeks evropskega združenja farmacevtske industrije EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) o objavi posameznih nakazil, ki jih farmacevtske družbe izvedejo zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam.


Od začetka leta 2016 družba GSK zdravstvenim delavcem ne plačuje več za predavanja na naših dogodkih o naših zdravilih na recept in cepivih pred publiko, ki lahko zdravila predpisuje ali vpliva na njihovo predpisovanje. Obenem s tem je družba GSK prenehala dajati finančno podporo za udeležbo na medicinskih kongresih neposredno zdravstvenim delavcem. V Sloveniji smo poleg tega že prej udejanili smernice slovenske Komisije za preprečevanje korupcije ter smo podporo zdravstvenim delavcem za udeležbo na kongresih izvajali le preko njihovega delodajalca, na primer bolnišnice ali zdravstvenega doma, na podlagi nespodbujanih prošenj, vloženih (ali prejetih) preko transparentne
predloge, objavljene na našem spletnem mestu. Te spremembe gredo dlje od veljavnih kodeksov v industriji in s tem tudi dlje od drugih udeležencev v naši industriji. Z zdravstvenimi delavci še naprej sodelujemo pri nepromocijskih dejavnostih, kot so klinične raziskave.


Te spremembe v družbi GSK so globalne in gredo dlje od veljavnih kodeksov v industriji. Zmanjšati namreč želimo možnost, da bi imeli bolniki vtis, da so zdravilo morda dobili zaradi kakršnega koli drugega razloga kot zaradi utemeljenega vzroka, povezanega s svojo boleznijo.


Sodelovanje z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami še naprej ostaja pomembno. Družba GSK z enimi in drugimi sodeluje pri nepromocijskih dejavnostih, kot so klinične raziskave. Uvedli smo tudi nove načine posredovanja informacij zdravstvenim delavcem z uvedbo digitalnih aplikacij v realnem času za izboljšanje razširjanja medicinskih informacij.


V skladu s kodeksom EFPIA so bila prva objava – tj. objava o plačilih, izvedenih v letu 2015 – opravljena 30. junija 2016: to so bile objave prenosov vrednosti, izvedenih leta 2015 zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam v zvezi z zdravili na recept, in sicer z individualnim poimenovanjem (le izjemoma agregirano). Enakemu postopku sledimo pri objavi podatkov za leto 2016, ki mora biti v celoti izvedeno do 30. junija 2017.


Prepričani smo, da bodo te objave pripomogle k boljšemu razumevanju sodelovanja med
farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. Z ukrepi, ki smo jih je uresničili v družbi GSK, poskušamo povečati zaupanje in razumevanje tega, kako in zakaj sodelujemo z zdravstvenimi delavci, za trajnostno izboljševanje zdravstvenega varstva in v najboljšem interesu bolnikov. Več informacij o našem pristopu h kodeksu EFPIA, naši vodilni vlogi pri izboljšanju prakse v industriji in o pomenu našega partnerstva z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami lahko najdete v nadaljevanju, podrobneje pa so predstavljene tukaj.


Naše objave za Slovenijo

Preko spodnjih povezav pridete do naših objav za Slovenijo v skladu s kodeksom EFPIA in Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (GIZ); tam boste našli tudi opombo o metodologiji, uporabljeni za pripravo podatkov v poročilu.

LetoPoročiloMetodološka opombaInfografika
2016 PDF PDF PDF
Prejšnje leto/ prejšnja leta      
2015 PDF PDF  


Poizvedbe medijev:
Za več informacij se obrnite na Aljo Plevnik Kapun na naslov: alja.k.plevnik@gsk.com


Naš pristop k udejanjanju kodeksa EFPIA in k plačilom zdravstvenim delavcem


S 1. januarjem 2016 smo po vsem svetu prenehali plačevati zunanjim zdravstvenim delavcem za predavanja o naših zdravilih na recept in cepivih; plačila pred tem datumom so še prikazana v objavah za leto 2015. Sodelovanje z zunanjimi zdravstvenimi delavci zdaj obsega le nepromocijske dejavnosti in zanj smo uveljavili politiko "brez soglasja za objavo ni pogodbe"; to nam omogoča objave na ravni posameznika in s tem izpolnitev obveznosti po kodeksu EFPIA. To pomeni:

  • V primerih, ko kodeks EFPIA o objavi zahteva objavo na ravni posameznika, si bomo dejavno prizadevali pridobiti potrebno soglasje od vsakega zdravstvenega delavca, s katerim sodelujemo.
  • Z zdravstvenimi delavci, ki takšnega soglasja ne bodo dali, ne bomo sodelovali. Če zdravstveni delavec poda soglasje, a ga pozneje umakne, z njim v obdobju enega leta ne bomo več sodelovali pri dejavnostih, ki jih zajema objava na ravni posameznika.

Še naprej bomo z zdravstvenimi delavci sodelovali pri nepromocijskih dejavnostih, vključno s kliničnimi raziskavami in svetovanjem o kliničnem pomenu in ustreznem komuniciranju rezultatov naših raziskav ter prepoznavanju novih raziskovalnih področij, saj so vse te interakcije nujen sestavni del našega zagotavljanja zdravil, ki jih razvijamo, da bi izpolnili potrebe bolnikov.


Preberite o tem, kako objavljanje informacij o plačilih zdravnikom že prinaša pozitivne učinke v Evropi.


Nadaljujemo tudi objavljanje globalnih podatkov na agregatni ravni o plačilih zdravnikom za dejavnosti, kot so svetovalne storitve in klinične raziskave. V številnih državah zunaj Evrope že objavljamo plačila zdravstvenim delavcem – na primer v Avstraliji, na Japonskem in v ZDA. Na drugih straneh v tem delu lahko najdete več informacij o plačilih zdravstvenim delavcem v ZDA, Evropi in drugod po svetu. Prizadevanja za večjo preglednost bomo še naprej podpirali tudi v drugih državah, kot bodo industrijska združenja in/ali vlade oblikovale specifične smernice za objavo.


Zinc koda: SLO/PR/0001/17a