Objava plačil zdravnikom in zdravstvenim organizacijam

S 1. januarjem 2016 smo zdravstvenim delavcem, ki lahko predpisujejo zdravila ali vplivajo na predpisovanje zdravil nehali plačevati za predavanja o naših zdravilih na recept in cepivih. V Sloveniji smo že v preteklosti sledili priporočilom komisije za preprečevanje korupcije in udeležbo zdravstvenih delavcev na kongresih podpirali zgolj preko delodajalcev.

Povečevanje transparentnosti in umeščanje bolnika v središče vsake odločitve je za nas pomembno.

V številnih državah že objavljajo plačila zdravstvenim delavcem. Tako na primer v Avstraliji, Franciji, na Nizozemskem, v Portugalski, na Slovaškem, Japonskem, v Veliki Britaniji in ZDA objavljamo plačila v skladu z lokalnimi vladnimi predpisi ali kodeksi industrijskih združenj.

Prizadevanja za večjo transparentnost bomo še naprej podpirali tudi v drugih državah, kot bodo industrijska združenja ali vlade oblikovale specifične smernice za razkritje – npr. razkritje po kodeksu EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry Association).

Nadaljujemo tudi delo za objavo agregiranih vsot plačil zdravnikom na globalni ravni za dejavnosti, kot so svetovalne storitve in klinične raziskave.

Na straneh v tem poglavju lahko najdete več informacij o plačilih zdravnikom v Evropi.

Informacije o našem pristopu do objave po kodeksu EFPIA in o naši vodilni vlogi v industriji na področju modernizacije komercialnega poslovnega modela najdete tukaj.