Naš pristop k objavi po kodeksu EFPIA

V Evropi in po vsem svetu družbena okolja od podjetij, organizacij in posameznikov vse bolj pričakujejo transparentnost delovanja. To velja tudi za odnose med farmacevtsko industrijo, zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami, pri čemer morajo vsi stiki potekati z integriteto in transparentno.

Družba GSK popolnoma podpira kodeks evropske federacije EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) o objavi posameznih nakazil farmacevtskih družb zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam. Prepričani smo, da bo kodeks pripomogel k boljšemu razumevanju partnerstva in sodelovanja farmacevtske industrije z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter tako k večjemu zaupanju v sodelovanje industrije in zdravstvenih delavcev.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Pomen sodelovanja industrije z zdravniki

Sodelovanje med farmacevtskimi družbami, regulatorji, zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi organizacijami in bolniki je nujno za trajnostno izboljševanje zdravstvene oskrbe. Te povezave so omogočile razvoj številnih inovativnih novih zdravil ter so spremenile način, kako številne bolezni vplivajo na naše življenje. Zdravstveni delavci so od nekdaj bili in bodo vedno ostali dragoceni partnerji družbe GSK. Kot strokovnjaki na svojem področju nam iz prve roke posredujejo znanstveno in medicinsko znanje ter edinstven vpogled v oskrbo bolnikov. To partnerstvo je temeljnega pomena za napredek medicinske znanosti in pomaga zbliževati različne potrebe bolnikov in javnozdravstvene potrebe.

Podpiramo večjo transparentnost v Evropi

V zadnjih nekaj letih smo začeli v številnih državah na individualni in agregirani ravni objavljati informacije o nakazilih zdravnikom in zdravstvenim organizacijam. V Evropi so med takšnimi državami Danska, Francija, Portugalska, Nizozemska, Slovaška in Velika Britanija. V mednarodnem merilu so med njimi Avstralija, Japonska in ZDA, medtem ko se Kanada pripravlja na razkritje plačil v letu 2017. Pobuda EFPIA za objavo temelji na teh nacionalnih pobudah in je del razvoja k večji transparentnosti.

V skladu s kodeksom EFPIA o objavi so družbe članice EFPIA od leta 2016 sprejele zavezo za razkrivanje nakazil zdravnikom in zdravstvenim organizacijam v zvezi z zdravili na recept, in sicer z individualnim poimenovanjem (le izjemoma agregirano). To bo na primer vključevalo sponzorstva za potovanja in kotizacije za medicinske kongrese, svetovalne honorarje zdravnikom za predavanja ali predsedovanje srečanjem ter finančno podporo zdravstvenim organizacijam. Nakazila zdravnikom in zdravstvenim organizacijam za dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem, bodo razkrita z agregirano vrednostjo.

Prve objave morajo biti narejene do 30. junija 2016 za plačila, izvedena v letu 2015. Informacije morajo biti objavljene na javni platformi. Ta je lahko lastno spletno mesto družbe, ali – kot bo to v nekaterih državah – centralna platforma, ki združuje podatke različnih družb.

Naš pristop k objavi po kodeksu EFPIA

V preteklem desetletju smo se odmaknili od tradicionalnega industrijskega modela tako, da smo kot prvi povečali transparentnost podatkov o kliničnih preskušanjih (bili smo tudi prvi podpisnik kampanje "All Trials"). Kot prvi smo objavili podporo organizacijam bolnikov in kot prvi smo odpravili individualne prodajne cilje za strokovne sodelavce.

V tem duhu bomo uresničevali kodeks EFPIA o objavi. Uveljavili smo načelo "brez soglasja za objave ni pogodbe", ki nam omogoča objavljanje na ravni posameznika in izvajanje razkrivanja. V praksi to pomeni:

  • V primerih, ko kodeks EFPIA o razkritju zahteva razkritje na ravni posameznika, si bomo dejavno prizadevali pridobiti potrebno soglasje vsakega zdravnika, s katerim sodelujemo.
  • Z zdravniki, ki soglasja ne bodo dali, ne bomo sodelovali. Če zdravnik poda soglasje, a ga pozneje umakne, z zdravnikom v obdobju enega leta ne bomo več sodelovali pri dejavnostih, ki jih zajema objava na ravni posameznika.

Več kot le transparentnost

Seči nameravamo še dlje od zahtev kodeksa EFPIA o objavi in nadaljevati z dodatnimi, v industriji vodilnimi spremembami poslovnega modela. Med najnovejšimi spremembami je nagrajevanje strokovnih sodelavcev na podlagi storitev za stranke in znanstvenega razumevanja, ne na podlagi individualnih prodajnih ciljev. Od 1. januarja 2016 smo zdravnikom prenehali plačevati za predavanja o naših zdravilih na recept ali o področjih bolezni pred publiko, ki lahko predpisuje ali vpliva na predpisovanje.

Namesto tega bomo poskrbeli, da bodo imeli naši lastni medicinski strokovnjaki več časa za posredovanje svojega strokovnega znanja in odgovarjanje na vprašanja drugih zdravnikov. Razvili bomo nove digitalne aplikacije za izboljšanje posredovanja medicinskih informacij zdravnikom. Za udeležbo na medicinskih kongresih v namene medicinskega izobraževanja bomo zagotavljali posredno financiranje preko neodvisnih teles, ki bodo izbrala zdravnike.

Še naprej bomo z zdravniki sodelovali in jih plačevali za nepromocijske dejavnosti. To vključuje izvajanje kliničnih raziskav in svetovanje o kliničnem pomenu in ustreznem komuniciranju rezultatov naših raziskav ter prepoznavanju novih raziskovalnih področij.

Ti stiki so nujen del naših prizadevanj, da bi zdravila, ki jih razvijamo, izpolnjevala potrebe bolnikov.

Kaj bo to pomenilo za bolnike?

Prepričani smo, da bodo naša nadaljnja prizadevanja za večjo transparentnost in naš novi pristop k sodelovanju z zdravniki zagotovili večje zaupanje o tem, da industrija deluje v najboljšem interesu bolnikov, ter bodo izboljšali razumevanje o pomenu sodelovanja med farmacevtskimi družbami in zdravniki.