Objave plačil za leto 2017

Objava plačil zdravstvenim delavcem v Sloveniji

Sodelovanje med farmacevtskimi družbami, regulatornimi organi, zdravstvenimi delavci (ZD), zdravstvenimi organizacijami (ZO) in bolniki je bistvenega pomena za trajnostno izboljšanje zdravstvenega varstva. Ti odnosi so pripomogli k zagotavljanju številnih inovativnih novih zdravil in spremenili način, kako mnoge bolezni vplivajo na naše življenje. Zdravstveni delavci so vedno bili in bodo tudi ostali dragoceni partnerji za GSK. Kot strokovnjaki na svojem področju nam nudijo znanstveno in medicinsko znanje ter edinstven vpogled v oskrbo pacientov. To partnerstvo je temeljnega pomena za napredovanje medicinske znanosti, ki prispeva k izpolnjevanju različnih potreb bolnikov in javnega zdravja.

Skladno s kodeksom EFPIA so se članice zavezale, da bodo od leta 2016 dalje javno objavljale prenose sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam v zvezi z zdravili na recept, in sicer z individualnim poimenovanjem (le izjemoma agregirano). To vključuje na primer povrnitev pristojbin za registracijo in stroškov potovanj zdravstvenim delavcem za udeležbo na medicinskih kongresih, nadomestila zdravstvenim delavcem za opravljanje predavanj ali vodenje strokovnih sestankov in donacije zdravstvenim organizacijam. Prenosi sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s področja raziskav in razvoja so objavljeni agregirano.

Poročila o prenosih sredstev bodo objavljena letno (za preteklo leto) na javni platformi; bodisi na spletni strani posamezne družbe ali, v nekaterih državah, na skupni platformi, ki bo vsebovala podatke različnih družb.

Naše objave za Slovenijo

Spodnje povezave vas preusmerijo do naših objav za Slovenijo v skladu s kodeksom EFPIA in kodeksom Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (GIZ); tam boste našli tudi opombo o metodologiji, uporabljeni za pripravo podatkov v poročilu.

 

LetoPoročiloMetodološka opombaInfografika
2017 PDF PDF PDF
Prejšnje leto/ prejšnja leta      
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF  

 

Poizvedbe medijev: Za več informacij se obrnite na Aljo Plevnik Kapun na elektronski naslov: alja.k.plevnik@gsk.com ali telefonsko številko: 00386 1 280 2500