Sodelovanje v kliničnih preskušanjih in raziskavah

Z zdravstvenimi delavci sodelujemo, da bi razvili nova zdravila in cepiva. To sodelovanjem je nujno potrebno, da razumemo potrebe bolnikov ter koristi in tveganja naših izdelkov.

Zdravstveni delavci nam pomagajo najti možne prostovoljce za klinična preskušanja, bolnikom dajejo raziskovalno zdravilo ali cepivo in nadzorujejo rezultate. Njihov edinstveni medicinski vpogled in znanje sta nujna za razvoj novih načinov zdravljenja.

V središču tega sodelovanja je skupna skrb za izboljšanje zdravja bolnikov na temelju naših vrednot: transparentnosti, spoštovanj, integritete in osredotočenosti na bolnika.

Vsi zdravstveni delavci, ki z nami sodelujejo v kliničnih preskušanjih, imajo sklenjene pogodbe in so za svoje delo v teh kliničnih preskušanjih plačani. Prejeto plačilo krije njihov čas in stroške preiskav, ki so morda potrebne za oceno primernosti posameznega bolnika ali učinkovitosti zdravljenja.

Naše politike

Za vse svoje delo z zdravniki imamo oblikovane stroge politike; njihovi poudarki so, da:

  • so vsi raziskovalci v kliničnih preskušanjih izbrani zgolj na podlagi svojih kvalifikacij za izvajanje kakovostnih kliničnih raziskav,
  • zdravnikova (ne)uporaba izdelkov družbe GSK v preteklosti ne sme biti merilo za odločanje o njegovi vključitvi kot raziskovalca v klinična preskušanja,
  • zdravnikom niso ne ponujena ne izvedena nikakršna plačila, da bi vplivali na njihovo presojo o tem, ali naj določenega bolnika vključijo ali ohranijo v klinični študiji ali ne,
  • darila zdravnikom, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih družbe GSK, niso dovoljena,
  • vsa plačila zdravnikom morajo biti urejena s pogodbami,
  • vsako plačilo mora izražati pošteno tržno vrednost opravljenega dela ali izvedene storitve.

Zavezani smo tudi k javni objavi raziskovalnih plačil zdravstvenim delavcem in njihovim ustanovam za izvedbo kliničnih raziskav.

 

Izvedite več

Raziskave in razvoj

Naši znanstveniki si močno prizadevajo odkriti nove vrste zdravljenja in preprečevanja različnih bolezni.

Register kliničnih raziskav

Naš Register kliničnih raziskav (Clinical Trials Register, preimenovan v Clinical Study Register) smo ustanovili leta 2004. V njem objavljamo podatke iz kliničnih preskušanj, povezanih z zdravili, ki so že na trgu.