Stiki z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami

V vseh stikih z zdravstvenimi delavci so naše prioritete transparentnost našega dela, integriteta pri delovanju in umeščanje interesov bolnikov na prvo mesto v vseh primerih.

Farmacevtske družbe imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju točnih in visoko kakovostnih informacij za zdravnike o zdravilih na recept in cepivih.

Prepričani smo, da je odnos z zdravstvenimi delavci ključen za napredek medicinske znanosti in za izpolnjevanje potreb bolnikov in javnozdravstvenih potreb.

Zavedamo se naraščajoče zaskrbljenosti, ker bi lahko trenutni načini posredovanja informacij in izobraževanja zdravstvenih delavcev s strani industrije dajali vtis, da gre za neprimeren vpliv na odločitve pri predpisovanju.

Že samo vtis o navzkrižju interesov lahko spodkoplje zaupanje bolnikov do informacij, ki jim jih o zdravilu da zdravnik. Prizadevati si moramo, da bi to preprečili.

Ob koncu leta 2013 smo napovedali tri v industriji vodilne spremembe za reformo svojih stikov z zdravstvenimi delavci, da bi čim bolj zmanjšali možnost vtisa navzkrižja interesov. Želimo, da bodo bolniki lahko prepričani, da zdravnikova odločitev za predpisano zdravilo ali cepivo družbe GSK vedno temelji na trdnem znanstvenem in medicinskem znanju.

Prvič, uvedli smo drugačne spodbude za strokovne sodelavce:

  • Od januarja 2015 ne strokovni sodelavci družbe GSK ne njihovi vodje, ki imajo stike s strankami, ne prejemajo finančnih spodbud na podlagi individualnih prodajnih ciljev. Naši strokovni sodelavci so zdaj deležni spodbud na podlagi svojega tehničnega znanja, kakovosti svojih storitev zdravstvenim delavcem za boljšo oskrbo bolnikov in širšega nabora meril uspešnosti poslovanja.

Drugič, na nove načine bomo podpirali neodvisno medicinsko izobraževanje:

  • Prepričani smo, da ima industrija dragoceno vlogo pri podpori medicinskega izobraževanja, ki zdravstvene delavce seznanja z informacijami o bolezni, diagnostiki in zdravljenju. Naša zavezanost medicinskemu izobraževanju ostaja nespremenjena, zato vzporedno razvijamo nove digitalne aplikacije in kanale, za katere menimo, da bodo izboljšali način posredovanja informacij zdravstvenim strokovnjakom in hkrati optimizirali čas. V prihodnje, bomo podpirali iniciative neodvisnih programov permanentnega izobraževanja, medtem, ko skladno s korporativno usmeritvijo, posamičnih udeležb zdravnikov na kongresih ne bomo finančno podpirali. Naša predanost medicinskemu izobraževanju ostaja nespremenjena, vendar pa bo v prihodnje osredotočena na podporo neodvisnih izobraževalnih programov in projektov zdravstvenih organizacij.

Tretjič, z letom 2016 ukinjamo plačila zdravstvenim delavcem za predavanja v našem imenu:

  • Da bi pomagali odpraviti zaskrbljenost zaradi neprimernega vpliva na ravnanje zdravnikov-predpisovalcev in da bi povečali transparentnost naših marketinških in izobraževalnih prizadevanj, odpravljamo plačila zdravstvenim delavcem za predavanja v našem imenu o naših zdravilih na recept in cepivih. Namesto tega za boljše posredovanje informacij zdravstvenim delavcem razvijamo nove digitalne aplikacije. Zdravniki-strokovnjaki v družbi GSK bodo imeli več časa za pogovore in odgovarjanje na vprašanja svojih strokovnih kolegov zunaj družbe o naših zdravilih.

Zdravstveni delavci ostajajo za družbo GSK dragoceni partnerji in tudi po letu 2016 bomo zdravstvenim delavcem plačevali za nepromocijske dejavnosti, ki jih brez njihovega sodelovanja ne bi mogli izvesti. Mednje spadajo:

  • izvajanje kliničnih raziskav, ki jih sponzorira družba GSK,
  • svetovalne dejavnosti in tržne raziskave, s katerimi dobivamo ključen vpogled v specifične bolezni in oskrbo bolnikov.

Zavezani smo k javni objavi plačil zdravnikom. Več o objavi za zagotavljanje transparentnosti najdete tukaj.

Prvič, uvedli smo drugačne spodbude za strokovne sodelavce:

Od januarja 2015 ne strokovni sodelavci družbe GSK ne njihovi vodje, ki imajo stike s strankami, ne prejemajo finančnih spodbud na podlagi individualnih prodajnih ciljev. Naši strokovni sodelavci so zdaj deležni spodbud na podlagi svojega tehničnega znanja, kakovosti svojih storitev zdravnikom za boljšo oskrbo bolnikov in širšega nabora meril uspešnosti poslovanja.

Zapri

Drugič, na nove načine bomo podpirali neodvisno medicinsko izobraževanje:

Prepričani smo, da ima industrija dragoceno vlogo pri podpori medicinskega izobraževanja, ki zdravstvene delavce seznanja z informacijami o bolezni, diagnostiki in zdravljenju. Naša zavezanost medicinskemu izobraževanju ostaja nespremenjena, zato vzporedno razvijamo nove digitalne aplikacije in kanale, za katere menimo, da bodo izboljšali način posredovanja informacij zdravstvenim strokovnjakom in hkrati optimizirali čas. V prihodnje, bomo podpirali iniciative neodvisnih programov permanentnega izobraževanja, medtem, ko skladno s korporativno usmeritvijo, posamičnih udeležb zdravstvenih delavcev na kongresih ne bomo finančno podpirali. Naša predanost medicinskemu izobraževanju ostaja nespremenjena, vendar pa bo v prihodnje osredotočena na podporo neodvisnih izobraževalnih programov in projektov zdravstvenih organizacij.

Zapri

Tretjič, z letom 2016 ukinjamo plačila zdravnikom za predavanja v našem imenu:

Da bi pomagali odpraviti zaskrbljenost zaradi neprimernega vpliva na ravnanje zdravnikov-predpisovalcev in da bi povečali transparentnost naših marketinških in izobraževalnih prizadevanj, odpravljamo plačila zdravstvenih delavcev za predavanja v našem imenu o naših zdravilih na recept in cepivih. Namesto tega za boljše posredovanje informacij zdravstvenim delavcem razvijamo nove digitalne aplikacije. Zdravniki-strokovnjaki v družbi GSK bodo imeli več časa za pogovore in odgovarjanje na vprašanja svojih strokovnih kolegov zunaj družbe o naših zdravilih.

Zapri